סוגי בדיקות

איתור נזילות במבנים לפי התקן הישראלי​

המטרת מים נקודתית על חלון. (תקן ישראלי 1476 חלק 2)

המטרה בלחץ דינמי לפי התקן האמריקאי. (AAMD 501.1)

המטרה על קירות ממפלס מתוכנן. (תקן ישראלי 1476 חלק 2)

פיקוק הגשמה והצפת המרפסת / גג. (תקן ישראלי 1476 חלק 1)

פיקוק עמוק של הגשמה והצפה.
(תקן ישראלי 1476 חלק 1)

המטרת קיר מסך קשתי (קמור).
(תקן ישראלי 1476)

פיקוק מוצא הדלוחין והצפה.

איתור שינוי בלחץ המים.

הצפה לבדיקת כל מערכת האינסטלציה של הקבועה הסניטרית.

פיקוק עמוק של הגשמה ומילוי מים.
(ת.י 1476 חלק 1)

המטרת גגות משופעים ומרחביים.
(ת.י 1476 חלק 3)

ברשותינו ציוד איתור נזילות משובח

איתור נזילות בגגות עם מצע בעזרת גנרטור פולסים חשמליים.

ביצוע סריקת הדמיה תרמית המסייעת למקד את נקודת הדליפה.

מצלמת נחש מיניאטורית מאפשרת צילום בחלל גשמה וביוב עד עומק של 20 מ"א.