בדיקות המטרה לחלונות

בדיקות המטרה לחלונות - לפי תקן ישראלי 1476

בדיקת אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים מקירות חיצוניים ופתחים בקירות חיצוניים
התקן מתייחס לבדיקת אטימות למים של רכיבי מעטפת הבניין כגון פתחים בקירות חיצוניים (חלונות).
ציוד ההמטרה
תיאור הבדיקה והדרישות
הבדיקה תבוצע לאחר סיום כל העבודות הקשורות למעטפת החיצונית של המבנה.
יש לבצעה לפני הסתרת הקירות בחיפוי פנימי.
במידה וזה קיים, לפרקו לצורך איתור נזילות.
ניתן להימנע מפרוק החיפוי הפנימי בתנאי שמשך זמן ההמטרה יוארך.
יש להמתין לפחות 12 שעות לאחר סיום גשם אחרון (אם רלוונטי).
ההכנה לבדיקת אטימת חלונות
התקנת המתקן במקביל לפני החלון במרחק 5 ס"מ ממנו,10 ס"מ מתחת למשקוף, 10 ס"מ לפחות מכל צד של החלון, מצב החלון בבדיקה נעול וסגור והתריס אם יש יהא פתוח
תהליך הבדיקה
מתיזים מים בספיקה של 200-300 ליטר לשעה למ"א מיתקן המטרה.
זמן המטרה בסיס:
בקירות לפחות 6 שעות
בחלונות לפחות 2 שעות
במקרה של קירות עם ציפוי פנימי יוארך משך זמן ההמטרה כדלקמן:
בבדיקת קירות ומישקים 24 שעות
בבדיקת חלונות 24 שעות
הדרישה: בתום הבדיקה לא ייראו כל סימנים לחדירת מים לתוך הבניין בכל מקום שהוא (כתם רטיבות נחשב סימן לחדירת מים)
בדיקת המטרה לחלונות

בדיקת המטרה לחלונות מלון

בדיקת המטרה לבסיס חלון מצביע בוודאות על מקור ההרטבה

בדיקת המטרה לבסיס החלון

בדיקת המטרה לגמלון באולם ספורט

בדיקת המטרה
לגמלון אולם ספורט

בדיקת המטרה לרום החלון

בדיקת המטרה לרום החלון

בדיקת המטרה על חלון התוצאות ברורות כשמש

בדיקת המטרה לחלון, התוצאות ברורות כשמש

בדיקת הצפה למסילה של חלון

בדיקת הצפה למסילה של חלון