בדיקת מרזב עם בלון

בדיקת צנרת מים חיים

בדיקת צנרת מים חיים

באטים אנו מבצעים מגוון בדיקות רטיבות, בין היתר גם בדיקת צנרת מים חיים, שבה אנו בודקים את השינוי בלחץ המים בצנרת וכך מאתרים את הנזילה.

בדיקת הצפה לחדרים רטובים - אטים