בדיקת מרזב עם בלון

בדיקת קבועות סניטריות

בדיקת קבועות סניטריות

הצפה לבדיקת כל מערכת האינסטלציה של הקבועה הסניטרית.