בדיקת מרזב עם בלון

בדיקת הצפה לצנרת דלוחין

בדיקת הצפה לצנרת דלוחין

באטים אנו מבצעים מגוון בדיקות הצפה, בין היתר גם לצנרות דלוחין.

פיקוק מוצא הדלוחין והצפה, בדיקת הצפה לצרת דלוחין - בדיקת צנרת ביוב -אטים