בדיקת מרזב עם בלון

בדיקת הצפה לחדר רטוב

בדיקת הצפה לחדר רטוב

באטים אנו מבצעים מגוון בדיקות הצפה, בין היתר גם לחדרים רטובים.

בדיקת הצפה לחדרים רטובים - אטים