בדיקות רטיבות בקירות ע"י המטרה​

בדיקת רטיבות בקירות - המטרת קירות לפי מכון התקנים

בדיקת רטיבות בקירות לפי התקן הישראלי - המטרת קירות

הבדיקות מבצועת על פי התקן הישראלי 1476 של מכון התקנים.
בדיקת אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים מקירות חיצוניים ופתחים בקירות חיצוניים
התקן מתייחס לבדיקת אטימות למים של רכיבי מעטפת הבניין כגון קירות חיצוניים לרבות קירות מסך, מישקים בקירות חיצוניים, פתחים בקירות חיצוניים (חלונות).
ציוד ההמטרה
תיאור הבדיקה והדרישות
הבדיקה תבוצע לאחר סיום כל העבודות הקשורות למעטפת החיצונית של המבנה.
יש לבצעה לפני הסתרת הקירות בחיפוי פנימי.
במידה וזה קיים, לפרקו לצורך איתור נזילות.
ניתן להימנע מפרוק החיפוי הפנימי בתנאי שמשך זמן ההמטרה יוארך.
יש להמתין לפחות 12 שעות לאחר סיום גשם אחרון (אם רלוונטי).
התקנת מתקן ההמטרה 10 ס"מ מקו הקיר, אופקית לו.
בבניין בעל כרכוב בולט עם אף מים , ההתקנה תהא 10 ס"מ מתחתיו.
בבניין ללא כרכוב בולט מתקינים את המתקן על הכרכוב. פתחי יציאת המים כלפי הקיר כך שפגיעת סילוני המים בקיר ייצרו זווית חדה כלפי מטה ומסך המים יהיה רצוף עד תחתית הקיר
הבדיקה מתבצעת בקיר ללא פתחים(במידת האפשר).
בדיקת אטימות ממשקים
התקנת המתקן על או מתחת לכרכוב הבניין ואופקית
בדיקת אטימת חלונות
התקנת המתקן במקביל לפני החלון במרחק 5 ס"מ ממנו,10 ס"מ מתחת למשקוף, 10 ס"מ לפחות מכל צד של החלון, מצב החלון בבדיקה נעול וסגור והתריס אם יש יהא פתוח
מתיזים מים בספיקה של 200-300 ליטר לשעה למ"א מיתקן המטרה.
זמן המטרה בסיס:
בקירות לפחות 6 שעות
בחלונות לפחות 2 שעות
במקרה של קירות עם ציפוי פנימי יוארך משך זמן ההמטרה כדלקמן:
בבדיקת קירות ומישקים 24 שעות
בבדיקת חלונות 24 שעות
הדרישה: בתום הבדיקה לא ייראו כל סימנים לחדירת מים לתוך הבניין בכל מקום שהוא (כתם רטיבות נחשב סימן לחדירת מים)

פריסת מערך ממטרות על קירות מבנה

בדיקות רטיבות בקירות ע"י המטרה​
בדיקות רטיבות בקירות ע"י המטרה​
בדיקות רטיבות בקירות ע"י המטרה​
בדיקות רטיבות בקירות ע"י המטרה​
בדיקות רטיבות בקירות ע"י המטרה​