בדיקת רטיבות לגגות משופעים

בדיקת רטיבות לגגות משופעים / קלים

בדיקת רטיבות לגגות משופעים / קלים באמצעות המטרה

בדיקת אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים גגות משופעים
הבדיקות מבוצעות לפי התקן הישראלי 1476 של מכון התקנים
התקן מתייחס לבדיקת גגות משופעים ומרחביים כמו גם כיפות, 
או לגגות שטוחים שלא ניתן להציפם לפי תקן ישראלי 1476 חלק 1.
גג משופע (הגדרה)
גג ששיפוע פניו העליונים כלפי המישור גדול מ-5%.
בשיטת בדיקה זו חסר מרכיב הרוח שבגגות מסוימים בעיקר נישאים במרומי קו הרכס מאוד משמעותי.
יש לסלק מהגג גופים זרים שאינם שייכים למבנהו.
יש לוודא את שלמות רכיבי חיפוי הגג.
יש לוודא ניקוז יעיל של המים מהגג.
לפעול ולמנוע ככל האפשר נזקים העלולים להיגרם בעת כשל בבדיקה.

יש למקם את ציוד ההמטרה כך שפעולתו תכסה את הגג ממרומי הנק' הגבוהה בגג בכיסוי של לפחות 60% משטחו ושנגר המים יכסה את שטחי הגג שאינם חשופים להמטרה.

במידה ובגג חלונות, יש לוודא שהם סגורים והצבת הממטירים תבוצע כך שאלו יכללו ב-60% משטח הגג המומטרים וההמטרה תכסה את כל שטח החלון לרבות היק
הספיקה תהא כ-25 ליטר לשעה למ"ר היטל אופקי של הגג הנבדק למשך 4 שעות.
בדיקת החלל שמתחת לגג תבוצע ב-3 עיתויים:
30 דק' מתחילת ההמטרה.
שעתיים מתחילת ההמטרה.
4 שעות מתחילת ההמטרה.

כתם רטיבות נחשב ככישלון הבדיקה.
יש לוודא כי אין נזילות דרך רכיבי מע' ניקוז הגג.

פריסת מערך ממטרות על גגות קלים

בדיקת רטיבות לגגות משופעים
בדיקת רטיבות לגגות משופעים
בדיקת רטיבות לגגות משופעים