בדיקות רטיבות בקירות ע"י המטרה​

בדיקת קירות מסך - המטרה בלחץ דינמי

בדיקת קירות מסך - המטרה בלחץ דינמי

הבדיקות מבוצעות על פי התקן האמריקאי.
בדיקת אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים על ידי דחיפת מים בכוח אל חלונות\ קירות המבנה.
קירות מסך המטרה בלחץ דינמי לפי התקן האמריקאי